Terma & Syarat

Selamat datang ke NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD untuk kedai dalam talian. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna https://www.nurulmall.com. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di https://www.nurulmall.com.


Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa https://www.nurulmall.com mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, https://www.nurulmall.com akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.


Kandungan Laman & Hak Cipta

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh NURUL ATIQAH HOLDING SDN BHD.


informasi produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar adalah sama yang ditunjukkan pada laman kami kerana bergantung pada monitor pengguna.


Newsletter

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa nurulmall.com boleh menghantar Newsletter mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.


Ganti rugi

Jika terdapat kerosakan pada produk boleh memaklumkan kepada pihak hubungan pelangan di No.telefon yang tertera untuk tindakan selanjutnya. 


Maklumat tidak tepat & kesalahan

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di https://www.nurulmall.com yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois.


Penamatan

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau https://www.nurulmall.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, https://www.nurulmall.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.


Polisi Penghantaran

Proses penghantaran produk adalah 3-5 hari bekerja untuk item Standard Delivery. Item yang kehabisan stok: Sila e-mel atau hubungi kami untuk mendapatkan bantuan.

 
Pembayaran

Semua Barangan yang dibeli adalah tertakluk kepada bayaran sekali sahaja. Pembayaran boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran yang kami sediakan, seperti DuitNow QR atau kaedah pembayaran dalam talian.

Kad pembayaran (kad kredit atau kad debit) tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad Anda. Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan Pesanan Anda.